AUTOMATIZOVANÁ BEZPEČNOSTNÁ PLATFORMA

pre mestá a firmy


O BeeSafe:

Báli ste sa už niekedy ísť v noci domov sami? Tmavé uličky pôsobia hrozivo, aj keď neskrývajú nijaké skutočné nebezpečenstvo. V takých chvíľach chcete mať pri sebe spoločníka. Chcete mať pri sebe BeeSafe.

BeeSafe je mobilná aplikácia, ktorá chráni Vás a Vašich blízkych počas celého dňa. Monitoruje Vašu aktivitu a v prípade nebezpečenstva automaticky odošle volanie o pomoc. Vaši priatelia a blízki tak dostanú presné informácie o Vašej polohe a môžu sa postarať o Vašu záchranu.

Vyskúšajte aplikáciu BeeSafe:

BeeSafe na iTunes BeeSafe na Google Play
BeeSafe map

Čo ponúka BeeSafe?


Automatické privolanie pomoci

BeeSafe dokáže automaticky privolať pomoc, a to aj v situácii, keď si obeť nevie pomoc privolať sama. Stačí na to akékoľvek bežne dostupné iOS alebo Android zariadenie, či špecializovaná vysielačka.

Okamžitá lokalizácia obete

V prípade ohrozenia, aplikácia odošle upozornenie osobným kontaktom a mestskej polícii. Notifikácia obsahuje informácie o polohe a trase užívateľa, ako aj ďalšie údaje, ktoré môžu prispieť k úspešnej záchrane.

Bezpečnostná analýza

BeeSafe zhromažďuje údaje o predošlých zásahoch a umožňuje tak vypracovanie komplexnej bezpečnostnej analýzy. Tá vychádza z reálnych dát a umožňuje určiť najrizikovejšie časy a miesta, či ponúknuť iné požadované výstupy.

BeeSafe timer

Hardvérové vybavenie BeeSafe:


Mobilné telefóny

BeeSafe platforma obsahuje mobilné zariadenia s operačným systémom Android a iOS. Poskytujeme aj zariadenia odolné voči vode, prachu a pádu, vrátane podpory a servisu.

Vysielačky

Pre komunikáciu mimo signálu GSM a v extrémnych podmienkach BeeSafe poskytuje riešenia na báze digitálneho rádia a satelitnej komunikácie.

Inteligentné prívesky a prenosné zariadenia

BeeSafe Smart Wearables je viacero typov zariadení komunikujúcich prostredníctvom mobilného telefónu alebo priamo s bezpečnostnou platformou BeeSafe.

BeeSafe appJana Hmírová - COO
+421 948 220 309

Marianna Krišťaková - CSO
+421 907 246 264

Kontakt:
Legionárska 1, 010 08 Žilina, Slovenská republika
contact@beesafe.me
www.beesafe.me